• Utskrift
 • Print
 • Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Våre priser

Salær beregnes på gruinnlag av medgått tid etter avtalt timepris. Standard timepris varierer avhengig avsaksområder mellom 1100 og 1400/time + mva. Utgangspunktet er gjennomsnittet for advokatsalær i Norge. Direkte utlegg kommer i tillegg.

I personskadesaker, som f.eks trafikkulykker, yrkesskader og noen pasientskadesaker er det ofte gratis advokatbistand.

Testamenter koster fra 1500 til 4000 + mva avhengig av kompleksitet og tidsbruk.

Ofte kan det oppnås forsikringsdekning av salæret, slik at du bare betaler en egenandel.

Ordningen med fri rettshjelp gjelder bare der brutto inntekt er under 246.000/år (369000 for ektefeller/samboere.) Du betaler da bare en liten egenandel for bistanden. I noen få saker gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekten: Dette er noen barnevernsaker og voldsoffersaker.

De saksområder der fri rettshjelp kan gis er:
 • Barnefordeling
 • Samvær
 • Separasjon/skilsmisse
 • Felleseieskifte
 • Barnevern
 • Oppsigelse av bolig
 • Oppsigelse/avskjed fra jobb
 • Personskadeerstatning
 • Tap av forsørger
 • Trygdeklager
 • Voldsofferersttaning
 • Asylsaker

I straffesaker der retten gir oppnevning, betales ikke noe av salæret av klienten.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS